Andlighet

Vad är egentligen andlighet? Några anser att andlighet handlar om att tolka tarotkort, ha kontakt med andevärlden, utöva meditation och healing. Kanske andlighet omfattar allt detta? Och mer därtill!

För mig är en viktig del i att vara andlig, hur man förhåller sig till olika situationer i livet. Och viktigast av allt är hur man ser på sin samhörighet med andra människor, och allt annat som finns på vår jord. En bok som jag kan rekommendera är "Livets 7 andliga lagar" av Deepak Chopra. Den innehåller det mesta om att vara andlig, på en djupare nivå.

Här är ett exempel på att leva enligt andliga lagar: Tänk om vi kunde leva utan att döma andra. Utan att låta oss dras med när någon talar illa om andra. Tänk om vi kunde visa äkta medkänsla med människor som har det svårt. Och då menar jag inte "tyka synd om" som ligger mycket nära vår egen "skuld och skam". Skuld och skam för att vi inte hjälper tillräckligt.

Kom ihåg att vi alla gör så gott vi kan utifrån det vi känner till - vår kunskap, vid varje tillfälle. Låt i stället äkta medkänsla fylla oss, och det goda sprida sig mellan oss. Låt oss se med ödmjukhet på vår omgivning och tänka på allt med ljus och kärlek.