Talen - en fantastisk källa till självkännedom.

Ett numerogram är ett utkast till en människas verkliga jag!

Talen i ett numerogram beskriver din personlighet - dina starka sidor och dina sidor som kan tjäna på att utveckla. Du ser vilka egenskaper du kan stärka för att nå över de hinder som kommer i din väg.

Systemet med siffror utvecklades först av Pythagoras, matematiker och filosof, och lever kvar fortfarande som ett sätt till självkännedom. Ett numerogram, eller numrologisk karta, beskriver en persons olika kombinationer av siffror.

Varje siffra har en bestämd grundbetydelse oavsett var den finns i ett numerogram. Kombinationen av siffror gör att varje numerogram är unikt.

Siffrorna som används är ditt födelsetal och de siffror som härleds ur ditt namn. Om du är född den 6 augusti år 1980 blir siffrorna 1980-08-05. Man lägger ihop alla siffror och reducerar till ett ental. I det här fallet blir det 1+9+8+0+0+8+0+6=32=3+2=5. Talet 5 har en viss grundbetydelse som berättar om vilka egenskaper en sådan person har med sig från födelsen.

Med namnet gör man följande: Alla bokstäver motsvaras av en siffra, t ex motsvaras bokstaven A av talet 1, som har en speciell vibration, och bokstaven N av talet 5. Namnet Anna ger talet 1+5+5+1=12=1+2=3.

Med hjälp att födelsedatum och alla namn får man fram en mängd olika kombinationer som berättar om egenskaper, utmaningar mm. Man kan göra en numerologisk karta för en person och även för relationer (två personer som jämförs för att se hur bra man passar ihop och vilka saker man behöver jobba med för att relationen ska vara bra).

Numerologi för personlig

utveckling.

Numerologi är "vetenskapen" om talens magiska kraft. Du får insikter i vilka vibrationer som finns i ditt namn och födelsetal. Går även att använda på företag, adresser och mycket annat.

Talen magiska kraft - självkännedom genom Numerologi.

Alla tal vibrerar med en speciell frekvens. Genom ditt födelsedatum och ditt namn får du kunskap om vilka vibrationer som gäller för dig. Vad har du för utmaningar på din väg! Du kan välja ett personligt numerogram eller ett för dig och din partner om du vill förstå er relation bättre. Hör gärna av dig för mer information.

Ett numerogram är en numerologisk "karta" där du ser vad siffrorna och bokstäverna i ditt namn betyder. Varje bokstav i ditt namn motsvaras av en siffra, som vibrerar med en egen frekvens. Olika kombinationer betyder olika saker. Du kan välja mellan två olika numerogram.

NUMEROGRAM 1. I det här får du veta din livsväg, hur andra uppfattar dig, och det första intryck andra får av dig när ni möts första gången. Tolkningen av ditt namn är fullständig, dels vid födelsen och även det du använder idag (om du bytt namn genom giftemål el l). Det du känner inombords är kanske inte det du visar utåt i ditt dagliga liv. Du får veta skillnaden. Vidare får du veta vilket ditt personliga år och personlig månad du har just nu. Du får också veta vilka lyckonummer du har och när det är speciellt gynnsamt för dig t ex att fatta viktiga beslut. Lite om bra veckodagar ingår också. Alla vibrationer har en positiv och en negativ sida. Du får tips om hur du kan undvika de negativa sidorna av just din vibration.

NUMEROGRAM 2. Om du vill veta hur du passar ihop med andra personer är ett Relationsnumerogram rätt för dig. Det är två numerogram som jämförs. Där kan man se vilka utmaningar som kan finnas i sin relation och vad man kan tänka på för att undvika onödiga problem. Du får insikter som underlättar att relationen blir så harmonisk som möjligt.